LPG-tank 6.4m3 overgrunns

Overgrunnstank fra VPS

Overgrunnstank fra VPS