Geca

Regulator fra Geca. Dobbelmembran, filter og målenippler.

Pmax 500 mbar - 1-5 bar Fjærer til trykkområde  5-480 mbar