Eska ERG-H1 300 mbar pmax 20bar

Regulator fra Eska

Eska regulator med SAV - SUV- SBV

Trykk inn 1-20 bar ut 300 mbar

Tilkobling inn 1" ut 1"