RegO Sikkerhetsventil RS3132 15,6 bar

Sikkerhetsventil fra RegO brukes med check lock

Sikkerhetsventil fra brukes med check lock.

Mulig gjør skifte av sikkerhetsventil med trykk på tanken.

Dokumenter