RegO CD 31 Check lock

Check lock CD 31 fra RegO
Check lock CD 31 brukes med Rego RS3131

Mulig gjør skifte av sikkerhetsventil med trykk på tanken.