Key for EU 29-30 11/4"

Avlastningsverktøy for bytte av sikkerhetsventiler på tank med check lock.