Kogeneringsanlegg

NTNU - Norwegian University
of Science and Technology
3
Med dette kan du produsere både strøm og varmt vann.