Gass Partner Norge AS har fått agenturet på LPG-Flex fra CGH

CGH har valgt Gass Partner Norge AS som sin agent for salg, markedsføring og distribusjon av sitt produkt LPG-Flex.

Avanserte rør for LPG transport

Basert på mer enn 25 års erfaring innen ikke-metalliske rørkonstruksjoner og prosjektering i både oppstrøms og nedstrøms-segmenter av olje og gassindustri- trien, tilbyr CGH Belgia teknologi for sikker underjordisk LPG transport med et avansert rør. LPG-Flex rørene brukes til transport av flytende petroleumsgass (LPG), propan, butan, pentan og dimetyleter (DME) i flytende fase så vel som i gassfase.

Tusenvis av installasjoner er i bruk over hele verden siden 2009 i mange applikasjoner:

  • Autogas-installasjoner til flere store oljeselskaper på servicestasjoner.
  • Landbruk: fjørfe + husdyr, hvete og korn tørking, frostbeskyttelse.
  • LPG distribusjonssentre og påfyllingsinstallasjoner for gassflasker.
  • Oppvarming og bruk for matlaging på hoteller i avsidesliggende områder.
  • Kurs/opplæringssenter for brannvesenet. 

Sjekk ut: www.cghbelgium.com