Radio tankovervåkningssystem Ex 1 - LCD Rochester Junior