Hall-effekt føler f/Rochester Magnetel nivåmåler 4" c m/8m k