Hall-effekt føler f/ Rochester Senior nivåmåler 2 m kabel