Anoder > 6.7 m3 - 12.9 m3 tanker

Anoder for beskyttelse av nedgravde gasstanker.

Anoder for små nedgravde gasstanker 6,7-12,9 m3

Skal bruke 2 stk. anoder