REGO Sikkerhetsventil RS3136 15.6 bar

Sikkerhetsventil fra RegO brukes med check lock

Sikkerhetsventil brukes med check lock.

Mulig gjør skifte av sikkerhetsventil med trykk på tanken.