SE192KG-ST441 CATALYTIC SENSOR FOR LPG-IP44

Enkel sensor IP 44
Rimelig sensor Katalytisk